Školení řidičů referentských vozidel - zimní období

Školení řidičů referentských vozidel

Jiří Patera
autor a odborný garant kurzu

Obsah kurzu:

  • Základní informace k silniční dopravě
  • Technická způsobilost vozidel
  • Jízda s vozidlem
  • Řešení dopravních nehod
  • Odborná a zdravotní způsobilost řidiče
  • Pracovní režim
  • Řešení dopravních situací – křižovatky
  • Základy poskytování první pomoci
  • Závěrečný test
  • Osvědčení